Kviečiame teikti paraiškas ir kandidatuoi trijose kategorijose, skirtose pagerbti sportui nusipelniusius asmenis ir iniciatyvas.

 

#BEACTIVE SPORTO AMBASADORIAUS APDOVANOJIMAS

Apdovanojimas skirtas žmogui, kurį drąsiai galite vadinti įkvėpimo ir motyvacijos gyventi aktyviai šaltiniu. Jis yra pavyzdys, kuris motyvuoja bei skatina aktyviai gyventi ir kitus. Apdovanojimo tikslas – apdovanoti žmogų, kuris nuosekliai dirbo, taip prisidėdamas prie savo bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo.

Apdovanojimo pretendentas turėtų būti pilnametis bei dirbti sporto srityje: būti savanoris, treneris, komandos vadybininkas, klubo administratorius, mokytojas ar pan.

Iniciatyvos #BEACTIVE piliečio-sporto ambasadoriaus apdovanojimo vertinimo kriterijai:

Padedantis, įkvepiantis žmones užsiimti fizine veikla;

Sudaro galimybes užsiimti fizine veikla nemokamai arba už žemesnę kainą;

Turi įkvepiančią savo istoriją.

#BeActive Local Hero Award 2020 Application form

#BEACTIVE ŠVIETIMO APDOVANOJIMAS

„Švietimo aplinkoje įdiegti sportavimo ir fizinio aktyvumo įpročiai padės išugdyti aktyvesnes ateities kartas. Tai vertinga investicija į mūsų visuomenės ir ekonomikos ateitį. Tėvams ir mokytojams tenka svarbus vaidmuo, skatinant vaikus ir jaunuolius daugiau judėti klasėje ir už jos ribų”.

Apdovanojimas skirtas atkreipti dėmesį į fizinio aktyvumo svarbą ir paskatinti švietimo įstaigas būti drąsiomis ir ieškoti naujų būdų ir formų, galinčių sudominti ir įtraukti mokinius užsiimti fizine veikla ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.

#BeActive Education Award 2020 Application form

#BEACTIVE DARBOVIETĖS APDOVANOJIMAS

„Dauguma darbų Europos sąjungoje nereikalauja daug fizinės energijos. Darbovietė yra ideali vieta, kur galima pasiekti didelę dalį gyventojų ir pateikti jiems idėjų bei parodyti galimybes, kaip pakeisti sėslų gyvenimą į fiziškai aktyvesnį. Darbdaviai ir verslo įmonių asociacijos turi daug galimybių padidinti savo darbuotojų fizinį aktyvumą įvairiomis paskatomis, labiau prieinamomis sveikatingumo programomis ir kitomis paprastomis iniciatyvomis“.

Apdovanojimas skirtas apdovanoti darbdavius, kurie rūpinasi darbuotojų fiziniu aktyvumu ir ieško galimybių, kaip sudaryti sąlygas ir paskatinti darbuotojus daugiau judėti.

#BeActive Workplace Award 2020 Application form

Užpildytos ir pasirašytos paraiškos iki liepos 23 dienos siunčiamos el. paštu info@beactive.lt